Zaaien

Zodra de weersomstandigheden het toelaten, is het de bedoeling zo spoedig mogelijk de gewassen te zaaien of te planten.

Dit jaar, 2019, hebben we begin April het meeste kunnen zaaien en planten. Na een paar mooie zonnige dagen, is de grond voldoende aan gedroogd om de kwetsbare zaden te planten. Zoals we eerder vertelde gebruiken ongeveer 4 hectare grond voor de akkerbouw. Dit jaar hebben we er voor gekozen om Tarwe en Gerst te planten. Deze twee grondstoffen worden veel gebruikt in het voer dat wij zelf maken voor onze varkens en kippen.

Het zaaien van de gewassen is een zeer precies werkje. De zaadjes moet diep genoeg maar niet te diep in de grond komen, de rijen moeten zo recht mogelijk zijn, dit is later in de bewerking van belang. De afstelling van de hoeveelheid zaad per m2 is van groot belang voor de groei van het gewas, de onkruidbestrijding en de oogst. Het zaaien van de verschillende gewassen kunnen wij met één en de zelfde machine, het afstellen van de machine is mogelijk wel het belangrijkste.

Daarnaast hebben wij, dit jaar voor het eerst, nog een deel van de landbouwgrond gebruikt voor de veldbonen. Dit is een gewas dat we hier in de omgeving amper tot niet tegen komen, maar de veldbonen bevatten veel voedingsstoffen die voor de dieren van belang zijn.

Ook hebben wij een gedeelte in gebruik genomen voor de aardappelen. Deze worden niet gezaaid, want het zijn geen zaadjes, maar aardappelen worden gepoot. Dit doen wij ook met een aardappelpootmachine.

Het poten van pootgoed is net zo precies werk als het zaaien van zaad. Ook bij de aardappelen is het van belang dat de aardappelen op de juiste diepte terecht komen, dat de aarde rondom de pootaardappelen als een rug over hen heen liggen. De grond ruggen is een methode van gewasbescherming, daarnaast moet de aardappel ook een langere periode in het donker ontwikkelen.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close