Vlees van de Bonte Bentheimer

De Bonte Bentheimer varken is een varkens ras dat bekend staat om zijn zijn doorregen vlees. Dit is alleen maar mogelijk doordat de Bonte Bentheimer de tijd krijgt om te groeien. De varkens die bij de Boerderij van Bertus en Riek lopen, hebben een 2 tot 3 maal langer levensbestaan. Dit betekend niet alleen maar de tijd die ze langer in leven zijn, maar ook de hoeveelheid voer dat zij op eten om te groeien is 2 tot 3 keer zoveel als bij de reguliere varkenshouderijen.

De vraag of wij het niet zielig vinden om onze eigen dieren te laten slachten, is een vraag die geregeld gesteld wordt. De borgen die op de Boerderij van Bertus en Riek leven, voldeden niet aan de gewenste eisen voor de fokkerij/ stamboek van de Bonte Bentheimer. De borgen zijn wel geschikt om als vleesvarkens door het leven te gaan. De borgen krijgen net als de zeug en de beer, alle aandacht die zij verdienen. Zo wordt er voor de borgen ook met alle liefde voor hen gezorgd. En wanneer wij met alle liefde voor onze dieren zorgen, zullen zij goed voor ons zijn. Daarnaast zou het jammer zijn van het leven van de Bonte Bentheimer varkens, om ze zonder een doel te doden. Dus vinden wij het zielig? Nee zeker niet, wij zorgen goed voor hen dan zullen zij goed voor ons zijn.

Zoals op deze website ook te lezen is, krijgen onze varkens alles wat ze nodig hebben, maar in principe geen medicatie. Tenzij het daadwerkelijk noodzakelijk is. Doordat wij geen medicatie gebruiken, is het vlees dat uiteindelijk overblijft ook eerlijk en heerlijk vlees.

In het voorjaar van 2019 zullen de eerste borgen genoeg gegroeid zijn, om naar de slagerij gebracht worden, om daar tot heerlijke producten gemaakt te worden.
Wanneer dit plaats zal vinden, zullen wij hier bericht over doen.

Uiteraard is het dan ook mogelijk om bij de Boerderij van Bertus en Riek vleespakketten af te nemen. Meer informatie hierover, zal nog volgen.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close