Vlees van de Bonte Bentheimer

Iedere zaterdag Vlees-Verkoop tussen 10 en 13 uur aan de Kruisweg 28 in Beekbergen.

De Bonte Bentheimer varken is een varkens ras dat bekend staat om zijn zijn doorregen vlees. Dit is alleen maar mogelijk doordat de Bonte Bentheimer de tijd krijgt om te groeien. De varkens die bij de Boerderij van Bertus en Riek lopen, hebben een 2 tot 3 maal langer levensbestaan. Dit betekend niet alleen maar de tijd die ze langer in leven zijn, maar ook de hoeveelheid voer dat zij op eten om te groeien is 2 tot 3 keer zoveel als bij de reguliere varkenshouderijen.

De vraag of wij het niet zielig vinden om onze eigen dieren te laten slachten, is een vraag die geregeld gesteld wordt. De borgen die op de Boerderij van Bertus en Riek leven, voldeden niet aan de gewenste eisen voor de fokkerij/ stamboek van de Bonte Bentheimer. De borgen zijn wel geschikt om als vleesvarkens door het leven te gaan. De borgen krijgen net als de zeug en de beer, alle aandacht die zij verdienen. Zo wordt er voor de borgen ook met alle liefde voor hen gezorgd. En wanneer wij met alle liefde voor onze dieren zorgen, zullen zij goed voor ons zijn. Daarnaast zou het jammer zijn van het leven van de Bonte Bentheimer varkens, om ze zonder een doel te doden. Dus vinden wij het zielig? Nee zeker niet, wij zorgen goed voor hen dan zullen zij goed voor ons zijn.

Zoals op deze website ook te lezen is, krijgen onze varkens alles wat ze nodig hebben, maar in principe geen medicatie. Tenzij het daadwerkelijk noodzakelijk is. Doordat wij geen medicatie gebruiken, is het vlees dat uiteindelijk overblijft ook eerlijk en heerlijk vlees.

In het voorjaar van 2019 zullen de eerste borgen genoeg gegroeid zijn, om naar de slagerij gebracht worden, om daar tot heerlijke producten gemaakt te worden.
Wanneer dit plaats zal vinden, zullen wij hier bericht over doen.

Uiteraard is het dan ook mogelijk om bij de Boerderij van Bertus en Riek vleespakketten af te nemen. Meer informatie hierover, zal nog volgen.

Juni 2019, langer van verwacht maar we hebben één van onze borgen naar de slagerij in Oene gebracht (Slagerij ter Weele). Zij hebben het varken gekeurd en uiteindelijk versneden in zeer mooie delen. De slagers waren zeer enthousiast over de mooie stevige kwaliteit van het vlees, mooi doorregen, goed van kleur, en mooi op maat.

Wij kregen de gelegenheid om aanwezig te zijn bij het uitbenen / versnijden van ons eigen Bonte Bentheimer varken. Dit op verzoek, zodat wij hiervan konden leren. Want we hebben nu het eerste varken (laten) geslacht maar dat betekend nog niet dat wij dan ook alles weten. Nee er is nog wel wat te veranderen of te verbeteren, deze borg heeft bijvoorbeeld ruim een jaar geleefd. Dat is heel mooi maar voor de kwaliteit van het vlees is het niet nodig, de kans op vervetting is dan meer aanwezig. In ons geval was dit deels aan de orde, want de laag vet dat hij op zijn rug had was eigenlijk iets te veel van het goede. Ook hebben we geleerd dat wat wij onze varkens voeren, bijna alles van eigen bodem (met de akkerbouw) een mooi en stevig voertje voor dit soort ras varkens is. De varkens groeien hier heel mooi van, en het eindresultaat “het Vlees” is mooi van structuur. Zoals gewenst. Kortom we kunnen en hopen nog veel te leren door de tijd heen maar ook van de mannen die er verstand van hebben.

Uiteraard zijn we ook erg benieuwd naar wat nu daadwerkelijk de smaak zal zijn van onze varkens. Hij kan mooi groeien, een goed leven gehad hebben, er goed uitzien ook van binnen, maar hoe smaakt die nu daadwerkelijk? Dat gaan we de komende tijd mee maken. Zaterdag 13 juli 2019 hebben wij een open dag en dit zou tevens in het teken staan van de vlees verkoop van ons bonte Bentheimer varken. Graag horen wij dan van de klanten terug wat hun ervaring is met ons vlees.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close