Vlees van de Welsumer kip

Wanneer de eieren van de (Welsumer) kippen uitkomen, is ongeveer de helft van de kuikens een haan en de andere helft hen. Tegenwoordig zijn er methodes om vooraf te weten welk kuiken, welk geslacht heeft. In de regulaire kippenhouderij wordt gebruik gemaakt van deze methode. Dit omdat alleen de hen een ei legt, de haan heeft buiten de bevruchting weinig andere taken. De kuikens die dan een haan zijn worden of naar de destructie gebracht of worden voordat zij uitkomen al van het leven beroofd. Dit is een methode waar wij, als de Boerderij van Bertus en Riek niet achter staan.

Al onze bevruchte eieren laten wij uitkomen, en de kuikens die vervolgens geboren zijn zullen bij ons groot worden, ongeacht hun geslacht. Zowel de hennen als de hanen krijgen de beste verzorging die mogelijk is. De jonge hennen en hanen worden van elkaar apart gezet, dit om hiërarchie verhoudingen binnen de koppels zo klein mogelijk te houden. De hennen krijgen dan een aangepaste rantsoen, zodat de hormoonhuishouding goed op gang komt en de hen sterk genoeg wordt om de eieren te gaan leggen.

De hanen worden geselecteerd op de juiste kenmerken, want ook onze hanen die zorgen voor de bevruchtingen moeten af en toe vervangen worden. De overige hanen blijven nog zeker een half jaar tot driekwart jaar bij ons om sterk te worden en wat vlees te creëren. Wanneer de hanen op gewicht zijn zullen zij door middel van huisslachting worden geslacht.

Vinden wij dit niet zielig of moeilijk om onze eigen kippen te slachten of op te eten?? dit is een vraag die wij regelmatig gesteld krijgen. Ons antwoordt is meestal; “wanneer wij goed zijn voor onze dieren zullen zij goed zijn voor ons.
Dit wil zeggen; in de periode dat de dieren bij ons zijn zullen wij ons uiterste best doen om het dier een zo aangenaam mogelijk leven te bieden, met ruim voldoende voeding, weinig tot geen stress, veel bewegingsvrijheid en daar waar nodig wat extra aandacht. Het zou niet fair zijn tegen over de kip, dat wanneer hij/zij hun taak verricht heeft in zijn/haar leven om vervolgens in de kliko gegooid worden. De kip produceert naast de eieren en de bevruchting ook heerlijk vlees. Dit is zonde om zomaar weg te gooien, en dat is ook nergens voor nodig.

Huisslachting, mag dat nog wel? Dat is ook een vraag die wij regelmatig krijgen. Per wet is vast gelegd dat de bedrijfsmatige houder van pluimvee zelf buiten een slachthuis kleine hoeveelheden pluimvee mag slachten. Degene die de slachting verricht heeft hier verstand van zaken van. De houder mag het vlees zowel voor eigen consumptie gebruiken als rechtstreekse levering aan de consument, horeca of plaatselijke detailhandel. (“Kleine hoeveelheden” is uiteraard ook per wet vastgelegd)

De vraag naar goed en gezond kippenvlees is enorm. Helaas hebben wij niet voldoende kippen om te slachten en daardoor is het aanbod zeer beperkt. Dat betekend dat we meestal GEEN kippenvlees verkopen, omdat het er niet is.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close